Pierwsze festiwale noszące nazwę Festynów PZKO i SMP przebiegły w 1947 osobno w obydwu ówczesnych powiatach – czeskocieszyńskim i frysztackim.

W 1950 r. powstało jedno centrum związkowe Zarząd Główny PZKO w Czeskim Cieszynie i organizowano tzw. Krajowe Festyny PZKO, które urządzano w Parku im. A. Sikory. W 1953 r. po raz pierwszy użyto nazwy festiwal.Od 1967 festiwale odbywają się na przemian w Karwinie i Trzyńcu.

Więcej informacji o historii festiwali można znaleźć w majowym numerze miesięcznika „Zwrot”, który można nabyć dziś na Festiwalu. Zapraszamy do naszego stoiska.

Tagi: , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test