KARWINA / W galerii Zamku Frysztat w Karwinie otwarta została we wtorek 26 maja wystawa „Artyści plastycy Zaolzia”. Espozycja jest imprezą towarzyszącą Festiwalu PZKO, a zapraszają na nią Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej.

SAP7Historię Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków, założonego w 2004 roku, przypomniał podczas wernisażu Władysław Owczarzy. – Organizacja nawiązuje do dawnych przedwojennych tradycji, sięgających do lat 30. XX wieku, a zwłaszcza do powojennej Sekcji Literacko-Artystycznej, która powstała i działała w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym – wyjaśnił. – W latach 90. XX wieku przekształciła się w Stowarzyszenie Artystów Plastyków, które działało wprawdzie w ramach PZKO, ale było samodzielne i bardzo aktywne. Wtedy powstał zalążek obecnej organizacji.

SAP3Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków nie ogranicza żaden program ideowy, a łączy region zaolziański. Jego członkowie to indywidualności, z których każda wnosi własny potencjał twórczy, widzenie świata i sztuki. Używają różnorodnych technik i materiałów. Są wśród nich osoby uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, fotografię, grafikę komputerową.

SAP5– Mogą pochwalić się wieloma sukcesami, swoje prace pokazywali na wielu wystawach, zbiorowych i autorskich, zarówno w kraju, jak i za granicą, głównie w Polsce, ale też na Słowacji, Węgrzech czy w Niemczech – kontynuował Owczarzy. – Stowarzyszenie przygotowuje co kilka lat międzynarodowe plenery w Beskidach, które stają się coraz popularniejsze.

SAP2Wystawa festiwalowa obejmuje niewielki wycinek twórczości zaolziańskich plastyków, których podczas wernisażu przedstawił prezes Stowarzyszenia Paweł Wałach. Oprócz niego swoje prace wystawiają: Alicja Bartulec, Władysław Ćmiel, Józef Drong, Renata Humel, Agata Kaleta, Barbara Kowalczyk, Zbigniew Kubeczka, Monika Milerska, Agnieszka Pawlitko, Jan Rusnok, Stanisław Waszek, Ewa Zachatová.

SAP1Uczestnicy wernisażu wysłuchali też krótkiego koncertu w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

Wystawę w galerii Zamku Frysztat zwiedzać można do soboty 30 maja w godzinach 10-17.

(CR)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test