DzMatKaF-6486_cr_iKARWINA-FRYSZTAT / Bogaty program przygotowany został przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Frysztacie na spotkanie z okazji Dnia Matki, które odbyło się 17 maja w zmodernizowanym Domu PZKO. Zaśpiewała młodzież z karwińskiej polskiej szkoły i z polskich Kaczyc oraz panowie z frysztackiego Koła PZKO, zatańczyły panie z Piotrowic koło Karwiny.

Uczestników spotkania przywitał prezes Miejscowego Koła PZKO Janusz Wałoszek. Jako pierwsze wystąpiły uczestniczki tegorocznego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, na co dzień uczennice Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karwinie, które pod opieką nauczycielki Urszuli Sikory zaprezentowały swoje piosenki solo, w duecie oraz jako kwintet.

Gościem z Polski, z gminy Zebrzydowice, był dziecięco-młodzieżowy zespół Tacy jak My, który działa w Kaczycach pod kierunkiem Mariana Zaleskiego. W jego repertuarze znalazły się zarówno piosenki popularne, jak i ludowe w nowych aranżacjach.

W barwnych strojach ogniste tańce różnych kontynentów przedstawiły członkinie zespołu Zoufalé manželky (Zdesperowane Żony) z Piotrowic koło Karwiny. Panie działają tam w ramach Czeskiego Związku Kobiet.

Gwoździem programu, jak co roku na Dzień Matki, był występ gospodarzy, czyli pracującego we frysztackim Kole PZKO chóru męskiego Hejnał-Echo pod batutą Andrzeja Szyi. Z akompaniamentem Wandy Miech zaśpiewał kilka pieśni, po czym panowie wręczyli każdej z obecnych na sali pań różę.

Dzień Matki był jedną z akcji projektu „Regionální kuchyně – tradiční jídla z levé i pravé strany Olzy / Kuchnia regionalna – tradycyjne dania z obu brzegów Olzy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, w ramach którego w ubiegłym roku zmodernizowano kuchnię w Domu PZKO.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach. Dyrektor GOK Małgorzata Guz obecna była na frysztackiej imprezie. Współpraca obliczona jest na razie na pięć lat.

(CR)

.

Tagi: , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test