Bez názvu

CIERLICKO / Pomóżmy rodakom uczącym się języka polskiego  i polskiej oświacie na Kresach. MK PZKO Cierlicko Kościelec wraz z firmą Koeximpo zwracają się do wszystkich organizacji z Zaolzia i osób prywatnych chętnych niesienia pomocy młodzieży polskiej na Ukrainie, do włączenia się do inicjatywy Wspólnoty Polskiej – oddziału w Katowicach.

Za zebrane środki zostaną zakupione pomoce szkolne i przybory piśmienne po cenach hurtowych i przekażemy je do Katowic.

Ewentualną pomoc pieniężną prosimy przekazać na poniższe konto do 10.4.2015.

O ilości zebranych środków poinformujemy na łamach Zwrotu i Głosu Ludu.

Nasze konto MK PZKO Cierlicko Kościelec:

ČSOB: 230104622/0300

dopisek Ukraina

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test