CZESKI CIESZYN / – Zawsze myślę, że istotą tej ziemi jest szkolnictwo. A solą tego szkolnictwa – nauczyciele – podkreśliła podczas Spotkania Wiosennego Klubu Nauczycieli Emerytów polskich szkół na Zaolziu Konsul Generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska.

Nauczyciele emeryci spotkali się w czwartkowe dopołudnia 23 kwietnia w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”. Spotkania takie organizowane są co roku, to jednak miało bardziej uroczysty charakter, gdyż jednocześnie świętowano 80-lecie założenia Klubu Nauczycieli Emerytów oraz 25-lecie reaktywacji Towarzystwa Nauczycieli Polskich.

Podczas spotkania nauczyciele i goście posilili się wyśmienitymi, własnoręcznie przygotowanymi przez nauczycielki emerytki, kanapkami, a także z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę przygotowaną przez Mariana Stefka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC.

Spisaną przez Halinę Pawera, członka zarządu i kronikarza KNE, 80-letnią historię organizacji poczynając od 1935 roku, kiedy to piętnastu nauczycieli emerytów spotkało się w hotelu Polonia w Czeskin Cieszynie i założyło Kółko Emerytowanych Nauczycieli Polskich poprzez reaktywację w 1990 roku po dzień dzisiejszy odczytała obecna prezes Magdalena Szwarc.

W programie artystycznym wystąpił Chór Mieszany „Godulan-Ropica” pod batutą Alojzego Suchanka, a także Sebastian Garcia N’Dua, uczeń IV klasy Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, wnuk jednej spośród zrzeszonych w Klubie nauczycielek recytując piękną literacką polszczyzną.

Impreza stała się więc dla nauczycieli emerytów okazją do spotkania w gronie dawnych znajomych i przyjaciół, do wyjścia z domu, do miłego spędzenia czasu.

Jak podkreśliła Irena Zawada reprezentująca bratnią organizację po polskiej stronie, Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie, w ZNP hasłem na ten rok jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu seniorów. Prowadząca spotkanie Wanda Suszka zauważyła, że to, iż spośród 130 członków organizacji na sali obecnych jest prawie 80 dowodzi, że spotkania takie maja sens.

(indi)

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test