CZESKI CIESZYN / W środę 18 marca redaktorzy „Zwrotu” odwiedzili z warsztatami dziennikarskimi „Piszmy razem” polską szkołę podstawową w Czeskim Cieszynie. Uczniowie wydają tam pod okiem opiekującej się kółkiem dziennikarskim nauczycielki Marii Szymanik szkolną gazetkę „Szok”, której nazwa jest skrótem od Szkolne Okienko.

Uczniowie, tak, jak ich koledzy z poprzednich placówek, w których organizowane były warsztaty, zapoznali się z informacyjnymi i publicystycznymi gatunkami dziennikarskimi, po czym pod okiem redaktor naczelnej „Zwrotu” Haliny Szczotki ćwiczyli w praktyce pisanie recenzji. Fotograf „Zwrotu” Wiesław Przeczek zapoznał młodych redaktorów z tajnikami fotografii prasowej, a Beata Tyrna rozwiązała z nimi krzyżówkę o tematyce dziennikarskiej oraz omówiła zabawne błędy literowe zdarzające się dziennikarzom. (indi)

Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Czeski Cieszyn oraz  Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2015.

Tagi: , , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test