JABŁONKÓW / Ruszył kolejny cykl warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez redaktorów Zwrotu dla dzieci i młodzieży, która w swych szkołach tworzy szkolne gazetki.

Pierwsze z cyklu spotkań z uczniami zaolziańskich podstawówek warsztaty dziennikarskie, w ramach projektu „Piszmy razem” zorganizowano w Polskiej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie 10 marca. Poprowadziła je Redaktor Naczelna naszego miesięcznika Halina Szczotka. Fotograf „Zwrotu” Wiesław Przeczek natomiast wprowadził uczniów w tajniki fotografii prasowej.

Wpierw Halina Szczotka omówiła gatunki dziennikarskie podkreślając, że informacja prasowa ma być obiektywna, a w gatunkach publicystycznych autor może wyrazić swoje zdanie. Ponieważ nie sposób w ciągu dwóch godzin trwania warsztatów omówić wszystkiego, prowadząca skupiła się na recenzji.

Uczniowie obejrzeli krótki filmik ukazujący, jak mieszkaćcy stolicy wspominają rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, po czym zmierzyli się z kolejnymi ćwiczeniami dziennikarskimi.

Gdy młodzi adepci sztuki dziennikarskiej redagujący w swej szkole gazetkę „Ucho” skończyli pracę ze słowem fotograf Zwrotu Wiesław Przeczek zdradził im nieco tajników pracy z obrazem. Wyjaśnił, jaką funkcję pełni, a co za tym idzie, jakie cechy powinna spełniać dobra fotografia prasowa.

Wykład swój prowadził omawiając kolejne przykłady zdjęć i wyjaśniając, co na nich powinno się znaleźć. Przekazał wiedzę dotyczącą spraw, na które wpływ ma każdy fotograf, nawet ten najmłodszy i dysponujący najprostszym aparatem, a więc kadrowanie czy znalezienie odpowiedniego miejsca, z którego fotografowana scena będzie prezentować się właściwie.

Współpracujące ze „Zwrotem” dziennikarka Beata Tyrna przybliżyła uczniom podstawowe zasady pracy w redakcji. Uczestnicy warsztatów rozwiązywali krzyżówkę, której hasła dotyczyły codziennej pracy dziennikarzy.

Uczniowie, jak i opiekujące się szkolną gazetką nauczycielki zgodnie twierdzili, że z warsztatów wynieśli wiedzę, która z pewnością przyda się im podczas redagowania kolejnych numerów gazetki. (indi)

Projekt jest realizowany przy wsparciu Miasta Czeski Cieszyn oraz Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2015.

Tagi: , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test