BRNO / Nowo otwarta, zabytkowa willa Lӧw-Beer w Brnie w niedzielę 25 stycznia br. rozbrzmiała śpiewem chóru Collegium Canticorum z Czeskiego Cieszyna. Zaolziańscy śpiewacy prestiżowym koncertem sfinalizowali trzydniowe zgrupowanie połączone z szkoleniem emisji głosu.

Polski Chór Mieszany Collegium Canticorum wciąż podejmuje nowe wyzwania. Stara się tak nie tylko poszerzać swój dorobek artystyczny, ale także podwyższać umiejętności wokalne chórzystów. W tym celu 23-25 stycznia 2015 r. w południowomorawskiej miejscowości Šatov zrealizowano trzydniowe zgrupowanie zespołu.

Jednym z jego głównych celów było szkolenie emisji głosu, które przeprowadził mgr Paweł Łuczak, asystent Akademii Muzycznej w Poznaniu, zajmujący się właśnie nauczaniem poprawnego oddychania, ustawienia strun głosowych czy artykulacji podczas śpiewania.

Godziny pracy nad głosem oraz opanowywania nowego repertuaru chórzyści uwieńczyli półtoragodzinnym koncertem. Odbył się on w Brnie w nowo otwartej willi Lӧw-Beer, która zaliczana jest do najciekawszych zabytków secesji na terenie Moraw i która służyć będzie jako muzeum brnienskiej burżuazji.

Koncert Collegium Canticorum, połączony z uroczystym otwarciem odnowionej willi, swą obecnością zaszczycił południowomorawski wojewoda Michal Hašek oraz Zdeněk Jeřábek, dyrektor spółki INFRAM – głównego sponsora imprezy. Po muzycznym pokazie i bogatym raucie goście oraz chórzyści obejrzeli wnętrza i okolice budynku. Atrakcją dla zwiedzających była także stojąca w sąsiedztwie willa Tugendhat, perła czeskiego funkcjonalizmu, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

(BN)

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test