ZPiT GornikDokładnie sześćdziesiąt lat temu, 26 lutego 1955 roku, po raz pierwszy wystąpił ze swym całowieczorowym programem zespół pieśni i tańca Górnik. Liczył 160 członków.

Przeszedł już do historii, ale stanowił ważny epizod w dziejach zaolziańskiej kultury.

Powstał z inicjatywy Powiatowego Zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie. Już w 1953 roku rozpoczęto dyskusje o potrzebie założenia zespołu, który prezentowałby folklor Zagłębia Karwińskiego. Celem jego działania miało być wyszukiwanie i gromadzenie starych, często już zapomnianych pieśni, tańców, obyczajów i odtwarzanie ich na scenie.

W sierpniu 1954 roku dał ZPiT Górnik trzydziestominutowy koncert na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie. Koncert karwiński w lutym 1955 roku był pierwszym koncertem „oficjalnym”.

W skład zespołu wchodził chór, zespół taneczny i orkiestra.

Więcej w historii ZPiT Górnik na łamach lutowego „Zwrotu”.

(CR)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test