PZKOGnojnik1GNOJNIK / Okres zimy to na Zaolziu czas walnych zebrań Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W piątek 6 lutego na swoim zebraniu członkowskim spotkali się pezetkaowcy z Gnojnika.

  Miejscowe Koło PZKO w Gnojniku liczy obecnie 96 członków, na czele 13-osobowego zarządu stoi prezes Paweł Pieter. Na zebraniu Koła obecna była także przewodnicząca gnojnickiego obwodu PZKO Halina Zawadzka.

  PZKOGnojnik2Koło współpracuje z pobliską Polską Szkołą Podstawową i Przedszkolem im. Jana Kubisza. Uczniowie szkoły czy przedszkolacy występują z programem kulturalnym na imprezach Koła. Tak było też podczas piątkowego zebrania członkowskiego.

  Dobrze układają się stosunki z władzami gminy. Miło wspominają uczestnicy dwudniową wycieczkę do Wrocławia, zorganizowaną przez Koło wspólnie z gminą. Na ten rok zaplanowano na wrzesień wycieczkę, także dwudniową, do Krakowa oraz Gnojnika w województwie małopolskim.

  PZKOGnojnik5Pezetkowcy z Gnojnika przygotowują szereg własnych imprez (wigilijka noworoczna, smażenie jajecznicy, wycieczki piesze i rowerowe itp.). Biorą też udział w akcjach obwodu PZKO, np. spotkaniu na Goduli, turnieju w bowlingu. Aktywnie włączają się w działalność chóru mieszanego Godulan-Ropica.

  PZKOGnojnik4Koło posiada własny Dom PZKO, który wymaga już remontów. Ich wielkość uzależniona jest jednak od aktualnych możliwości finansowych. W planach jest też zagospodarowanie działki wokół budynku.

  Podstawowe informacje o Kole zamieszczone zostały na jego stronie internetowej,

  PZKOGnojnik3Więcej o działalności Miejscowego Koła PZKO w Gnojniku napiszemy w rubryce „Szlakiem Kół PZKO” w marcowym „Zwrocie”.

  (CR)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test