KARWINA / W amfiteatrze, czyli popularnym kinie letnim w parku Boženy Němcovej w Karwinie Frysztacie spotkali się dziś członkowie komitetu organizacyjnego Festiwalu PZKO 2015. W sobotę 30 maja przebiegać tam będzie główny program festiwalowy.

  Festiwal PZKO jest największą imprezą organizowaną przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej. To przegląd dorobku i aktualnej kondycji zaolziańskich Polaków. Odbywa się co kilka lat na przemian w Trzyńcu i Karwinie.

  Jak poinformował nas prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko, podpisana już została umowa z zespołem Kombii, który będzie gwiazdą tegorocznego Festiwalu.

  PrzedFestiwalemPZKO3Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Festiwalu PZKO 2015 jest Leszek Koch, członek zarządu Miejscowego Koła PZKO w Karwinie Frysztacie i ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. Reżyserem majowej imprezy został Bogdan Kokotek, kierownik artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.

  Tomasz Piwko, dyrygent zaolziańskich chórów, pokieruje zespołami chóralnymi, które zaśpiewają na inaugurację Festiwalu. Wystąpią również przedstawiciele młodej generacji piosenkarzy Noemi Bocek i Przemek Orszulik.

  Barbara Mračna, kierownik ZPiT Suszanie MK PZKO Sucha Górna, przygotowuje blok zespołów regionalnych. Andrzej Niedoba, prezes MK PZKO Mosty koło Jabłonkowa, odpowiedzialny jest za występy kapeli.

  Na Festiwalu przedstawią się też, co jest jedną z nowości, amatorskie zespoły teatralne, przegląd przygotowuje Janusz Ondraszek, kierownik Zespołu Teatralnego im. Jerzego Cienciały w Wędryni. Nie powinno zabraknąć również wędryńskich Gimnastów.

  PrzedFestiwalemPZKO2Tegoroczny Festiwal różnić się będzie od poprzednich edycji także tym, że nie będzie pochodu, natomiast przed południem niektóre zespoły zaprezentują się na frysztackim rynku.

  Na scenie amfiteatru, gdzie odbywać się będą główne występy zespołów, wybudowane zostanie zadaszenie i drewnianie podium. Organizatorzy mają nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać.

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test