MALMÖ / W dniach 28–30 listopada br. w szwedzkim Malmö odbyła się międzynarodowa konferencja pt.:„Przyszłość mediów polonijnych w Europie”, zorganizowana przez Teresę Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Na konferencji reprezentował Polski Związek Kulturalno-Oświatowy oraz miesięcznik „Zwrot” Prezes Zarządu Głównego Jan Ryłko,który zapromował m. in. wystawę miesięcznika „Zwrot” powstałą z okazji 65-lecia pisma.

Obecni byli przedstawiciele zaproszonych polskich i polonijnych mediów (wydawnictw prasowych, portali internetowych, radia i telewizji) z takich krajów europejskich jak Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania.  Uczestnicy konferencji wysłuchali referatu Teresy Sygnarek (Szwecja) pt.: „Media Polonijne dla Polski i dla Polaków w Europie”.

Bardzo ciekawie wypadło porównanie transferów finansowych od Polonii do Polski i z Polski do Polonii i Polaków za Granicą. Janusz Szkwarek (Szwecja) referował o „Nowych środkach przekazu informacji”. Ciekawy referat zakończony dyskusją przedstawił Wojciech Tyciński (MSZ RP) pt.: ”Finansowanie mediów polonijnych”. Wiesław Lewicki, przedstawiciel mediów polonijnych z Niemiec, mówił o „Nowych formach współpracy mediów polonijnych”.

Efektem dwudniowych wielogodzinnych obrad było utworzenie grupy, której zadaniem będzie przygotowanie w 2015 roku konferencji pt. „Przyszłość mediów Polonijnych”. W składzie grupy przygotowującej znalazł się również Jan Ryłko prezes PZKO w RC, uczestnik konferencji.

Do udziału w konferencji w 2015 roku zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Semper Polonia”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Wolność i Demokracja”. Obecni na konferencji goście poparli inicjatywę uczestników, której celem będzie wystąpienie przez Senat RP z inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu uproszczenie procedur rozliczania projektów realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów.

Konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie” była pierwszym tego typu spotkaniem, w którym uczestniczyli przedstawiciele mediów ze wschodniej oraz zachodniej części Europy. Konferencja pokazała dużą różnorodność mediów w poszczególnych krajach Europy oraz istniejące zagrożenia dla ich działalności.

Konferencję objął patronatem honorowym Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna. Współorganizatorami konferencji byli: Ambasada RP w Sztokholmie, którą reprezentowała Barbara Sośnicka, kierownik wydziału konsularnego ambasady oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentowana przez jej prezydenta Helenę Miziniak. Na koniec wspólnego wystąpienia uczestnicy konferencji zaapelowali do organizacji i mediów polonijnych w Europie o solidarność z niezależnymi organizacjami i mediami Polaków na Białorusi.

Gośćmi konferencji byli: Leszek Czarnobaj – senator RP, Wojciech Tyciński – wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP oraz przedstawiciele mediów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

(JR)

Wystawa poświęcona 65-leciu miesięcznika „Zwrot” jest czynna w Salce Konferencyjnej „Bajka” w budynku Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, (ul. Strzelnicza 28, Cz. Cieszyn).

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test