Scriptum

  CZESKI CIESZYN / Pod koniec roku 2014 Zarząd Główny PZKO wyda dwie publikacje. „SCRIPTUM Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Vol. V “ zostanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Kancelarii Rady Ministrów RC oraz Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Natomiast dzięki wsparciu Urzędu Województwa Morawsko – Śląskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie zostanie wydana publikacja Stanisława Zahradnika pt. „Polska społeczność zaolziańska i jej prekursorzy“.

  Piąta edycja SCRIPTUM zawiera wykłady prezentowane podczas Międzygeneracyjnego Uniwersytu Regionalnego w roku akademickim 2013/2014. W notce od wydawcy czytamy: „Teksty, które prelegenci przekazali do opublikowania, zostały umieszczone w SCRIPTUM w pełnej wersji. Wykład Dr. Kazimierza Kaszpera został umieszczony za zgodą redakcji ZWROT-u, z wykorzystaniem artykułu tam opublikowanego. Wykład ks. Dr. Rafała Śpiewaka, pomimo licznych próśb, nie został nam udostępniony. Dlatego wykorzystaliśmy prezentowane w internecie zdjęcia jego tomiku poezji, które były w ramach wykładu prezentowane. Również wykład Dr Bożeny Szymon, pomimo wielokrotnych prośb, nie został przesłany do wydawcy i z wielką przykrością musimy stwierdzić, iż tak ważny dla naszego społeczeństwa temat, z powodów dotrzymania terminu zamknięcia publikacji i oddania jej do druku, w tym wydaniu SCRIPTUM nie został umieszczony. Zeszyt jest bogato ilustrowany zdjęciami z wykładów MUR-u.

  Staraniem Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO zostało zrealizowane wydanie publikacji Stanisława Zahradnika, która przedstawia „dzieje polskiej społeczności zaolziańskiej, zrządzeniem losu oddzielonej w 1920 roku sztuczną granicą od swego pnia narodowego. Społeczność ta ukształtowała się w ramach historycznego Księstwa Cieszyńskiego (Śląska Cieszyńskiego), a po 1920 roku była związana z małymi przerwami z państwem czechosłowackim, od 1993 roku z Republiką Czeską.

  Dzieje są urozmaicone własnymi uwagami i przemyśleniami oraz stosowną dokumentacją. Zaolzie, które jest głównym przedmiotem naszych rozważań, to w naszym ujęciu integralna część historycznie ukształtowanego Śląska Cieszyńskiego bez jego zachodnich i północno-zachodnich kresów (powiatu frydeckiego i polskoostrawskiego, od 1919 roku śląskoostrawskiego), tj. obszaru etnicznie polskiego, ściślej terenu przedwojennych dwóch powiatów politycznych frysztackiego i czeskocieszyńskiego.

  Bibliografia z ponad 200 wytypowanymi zasłużonymi osobami zawiera: zwięzłą notkę biograficzną z najważniejszymi danymi personalnymi, materiały źródłowe o danej osobie, podstawowy autorski dorobek wydawniczy dotyczący Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza Zaolzia: naukowy, publicystyczny, literacki, dramatyczny, pamiętniki, podręczniki, prace redaktorskie, fotografie osoby.

  Przydatność poniższego zestawu wynika z faktu, że uwzględniono zasłużone osoby ze wszystkich dziedzin życia polskiej społeczności Zaolzia (Śląska Cieszyńskiego), uwzględniono też ich dorobek twórczy oraz przytoczono materiały źródłowe i fotodokumentację.

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test