KARWINA / Trzy nowe dzwony umieszczone zostały w poniedziałek 22 września w wieży kościoła św. Marka w Karwinie Frysztacie. Ich instalacja była jedną z ważnych prac końcowego już etapu prowadzonego od wiosny generalnego remontu osiemnastowiecznej świątyni. 

  Nowe dzwony noszą imiona Marek, Franciszek i Florian. Poświęcił je biskup ostrawsko-opawski František Václav Lobkowicz dwa dni wcześniej podczas wieczornej mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Koncelebrował ją wraz z kapłanami karwińskiej parafii rzymskokatolickiej: proboszczem ks. Przemysławem Traczykiem, ks. Stanisławem Jochymkiem i ks. Petrem Plachkým oraz poprzednim proboszczem, który zainicjował i nadzorował w ostatnich latach remonty karwińskich kościołów, ks. Danielem Víchą. Obecny był pastor Jan Cieślar z Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW.

  W poniedziałek po południu w końskim zaprzęgu przewieziono dzwony pod kościół św. Marka. Za wozem, na którym zostały umieszczone, szli przez miasto karwińscy kapłani i korowód wiernych. Wszyscy z zapartym tchem obserwowali następnie instalację dzwonów w wieży kościoła i czekali, kiedy rozdzwonią się po raz pierwszy.

  Dzwony Marek, Franciszek i Florian uzupełniły swym dźwiękiem wiszące już w parafialnym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego od sierpnia 2012 roku dzwony Benedykt, Jan Paweł II, Barbara i Panna Maria Frysztacka. Elektroniczne sterowanie umożliwi odpowiednio zsynchronizować ich brzmienie. Mieszkańcy Karwiny słuchać będą koncertów na siedem dzwonów.

  (CR)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test