CZESKI CIESZYN / Do dyskusji na temat szkolnictwa na Zaolziu w ramach Okrągłego Stołu zaprasza Bogusław Kaleta. Spotkanie wszystkich zainteresowanych tematem odbędzie się w czwartek o godz. 15 w salce konferencyjnej „Bajka” w siedzibie ZG PZKO.

Rozmowy toczyć się będą m.in. na temat posługiwania się w szkołach językiem literackim, współpracą z placówkami edukacyjnymi w Polsce oraz ujednoliceniem oficjalnego nazewnictwa polskich placówek szkolnych. Bogusław Kaleta proponuje np. zmianę nazw polskich szkół na krótsze. – Zmiany te polegają m.in. na usunięciu narzuconych nam przez urzędników wyrazów „s polským jazykem vyučovacím” w nazwach w języku czeskim i zastąpienia ich wyrazami „Polská, Polské”. W nazwach w języku polskim na usunięciu wyrazów „z Polskim Językiem Nauczania” i zastąpienia ich wyrazami „Polska, Polski” – tłumaczy w dokumentach przesłanych razem z zaproszeniem Kaleta. Przeciwnicy zwracają uwagę na fakt, że nazwy szkół ustalane muszą być zgodnie z przepisami prawnymi. Kaleta jednak tłumaczy, że rozwiązanie przez niego proponowane nie narusza ustawy o szkolnictwie.

 

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


Gorol

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Dozynki slaskie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test