BOGUMIN / Biblioteka w Boguminie jest czwartą najlepszą biblioteką w kraju w swojej kategorii. Wynika to z ankiety przeprowadzonej przez Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek w RC. Placówka z Bogumina startowała w kategorii miast nad 20 tys. mieszkańców. W ubiegłym roku była piąta. 

Do konkursu zgłosiły się 34 placówki. Ogłoszony został już po raz piąty. W kategorii miast nad 20 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zdobyła biblioteka z Vsetína, drugie z Vyškova, trzecie z Chomutova a czwarte właśnie z Bogumina.

Kryteria konkursowe obejmowały objętość księgozbioru i jego odnawianie, liczbę udostępnianych komputerów z podłączeniem do Internetu, zerejestrowanych czytelników, wypożyczeń, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych itp.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test