– Chynółeś mi to pismo do kaslika? – pyto się żona męża.

  – Nie chynół, bo…

  – Ja, na ciebie sie też idzie kiedy spuścić, ty sie o mnie nic nie starosz. Chlastać w gospodzie, to ty…

  – Ale poczkej, ni mógech go chynyć, bo…

  – Ani się darymnie nie wykręcej, jo cie już znóm, jako ty dbosz o mie. Ani tela o mie nie pamiętosz, ani tego biydnego pisma mi nie chyniesz, a huu, a huuu…

  – Ale poczkej, nie terymteć tela, aż ci powiym. Adrese eś zapumniała na kuwert napisać.

  *

  Gawełczykowie są zaproszóni na wiesieli.

  – Jo jaksi nimóm wielki ochoty tam iść – powiado ón.

  – Ale stary – prawi óna – przedstow se, jak óni bedóm radzi, jak nie przidymy.

  *

  – Jesi się ci rozchodzi o moi życzenia – powiado młodo żonka swoimu chłopkowi – to jo móm jyny jedno.

  – A to jest?

  – Abyś mi spełnił wszystko, co jo se życzę.

  *

  W parku jakisi mały syneczek naroz sie przewrócił i kapke se stłók nos. Jakosi bogato dama przychodzi do synka, lutuje go kapke i pyto się go, jak się nazywo.

  – Janek – odpowiado chłopiec.

  – A jak jeszcze?

  – Nie wiym.

  – A jak się nazywo twój tata?

  – Nimóm taty.

  – Tóż mama jak się nazywo?

  – Nimóm mamy.

  – Chudzioczku malutki. Coś ty właśnie jest za jedyn?

  – Joch jest to nieszczęści, co się przitrefiło moi siostrze.

  („Zwrot” 2001 nr 7)

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test