KARWINA / Siedemdziesiąte piąte urodziny obchodzi dziś malarz Władysław Ćmiel z Karwiny, członek Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę i pastel.

Urodził się 20 lipca 1939 roku w Karwinie na Sowińcu. Ukończył Średnią Szkołę Elektrotechniczną, w latach 1985-1990 studiował plastykę w konserwatorium w Ostrawie.

Oprócz malarstwa zajmował się konserwacją dzieł sztuki, głównie restaurowaniem obrazów. Założył i prowadził w Karwinie prywatną małą galerię sztuki Magal.

Brał udział w plenerach międzynarodowych, wystawach zbiorowych i indywidualnych. Swoje obrazy wystawiał na Zaolziu, jak również w Ostrawie, Pradze, Bratysławie, w Polsce m.in. w Bielsku-Białej, Rybniku, Katowicach, Krakowie, Częstochowie, a także w Niemczech w Kötthen. Wiele jego dzieł malarskich znajduje się w zbiorach prywatnych.

Na tegorocznych wystawach Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, które odbyły się w Karwinie i Orłowej, zaprezentował m.in. portret wybitnego malarza i rzeźbiarza zaolziańskiego Franciszka Świdra z odręczną adnotacją  portretowanego: „Zdaje mi się, że jest to udany stary Świder”.

Do życzeń „Stu lat” dołącza redakcja „Zwrotu”.

(CR)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test