Ogólnie podaje się, iż powodem wybuchu I wojny światowej był zamach na następcę tronu arcyksięcia Ferdynanda d´Este, który miał miejsce w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Zamach był tylko iskrą, która zapaliła wojenną pożogę. Powodów wybuchu wojny było więcej, ówczesna sytuacja polityczna w Europie była zła i konflikt zbrojny między ówczesnymi mocarstwami był nieunikniony.

28 lipca Austria ogłasza częściową mobilizację. Rozkaz o mobilizacji dociera do Jabłonkowa i okolicznych wsi tego samego dnia. Pierwsza większa grupa mężczyzn z Jabłonkowa i okolicy odeszła na front 2 sierpnia. Było to w niedzielę po mszy w kościele jabłonkowskim. W stronę dworca kolejowego w Nawsiu wyruszyła kolumna pierwszych powołanych na front, odprowadzana przez rodziny przy dźwiękach kapeli wojskowej. Odchodzili walczyć „za cesarza“, za interesy, które były im obce i odległe.

Cały artykuł Antoniego Szpyrca przeczytać można w lipcowym „Zwrocie”.

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test