ORŁOWA / Do końca lipca zwiedzać można w Dużej Galerii Domu Kultury Miasta Orłowej wystawę jubileuszową Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej. Znalazły się na niej prace osiemnastu malarzy, grafików i rzeźbiarzy, którzy reprezentują wszystkie pokolenia twórców zaolziańskich. Są to: Alicja Bartulec, Władysław Ćmiel, Józef Drong, Renata Humel, Edward Kaim, Agata Kaleta, Barbara Kowalczyk, Darina Krygiel, Zbigniew Kubeczka, Władysław Kubień, Monika Milerska, Agnieszka Pawlitko, Jan Rusnok, Romana Taszková, Walter Taszek, Paweł Wałach, Stanisław Waszek i Ewa Matykiewicz-Zachatová.

SAP7Okazją do przygotowania wystawy jubileuszowej, która wcześniej zainstalowana była w foyer Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego w Karwinie, a z Orłowej powędruje jeszcze do Jankowic w Polsce, było dziesięciolecie nowej organizacji plastyków. Mówił o tym Władysław Owczarzy w środę 2 lipca podczas wernisażu w Orłowej. Jego uczestnicy obejrzeli dzieła malarskie, pejzaże, portrety, martwe natury, abstrakcje, jak również grafikę, także komputerową, ekslibrisy, rysunki, rzeźbę i fotografię.

SAP5Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC nawiązuje w swej działalności do związków podobnego typu, które istniały w tym regionie od lat międzywojennych. Pierwsza wystawa polskich artystów tworzących po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego odbyła się w 1922 roku. W 1937 roku zrodził się Śląski Związek Literacko-Artystyczny, jego działalność przerwał jednak wybuch II wojny światowej w 1939 roku.

SAP9Dzisiejsza organizacja plastyków powstała w 2004 roku przez przekształcenie istniejącego w strukturze Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie Stowarzyszenia Artystów Plastyków w ramach Sekcji Literacko-Artystycznej, zrzeszającej od 1947 roku artystów reprezentujących różne dziedziny twórczości. Używa też skrótu swego poprzednika – SAP. Jednym słowem są to te same osoby, które łączy region i charakter działalności, natomiast różny jest ich potencjał twórczy, techniki i tworzywo, a także widzenie świata i sztuki.

(CR)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test