Jedną z najpiękniejszych ozdób naszej śląskiej ziemi są góry. Są to nasze kopiaste Beskidy, szeroko rozsiadłe jak poważne gaździny w żywotkach, kabotkach i sukniach z galonkami. Lud góralski jest twardy i nie da się złamać. Można go tylko na chwilę przygiąć, ale prostuje się prędko. Otóż ten ludek twardy zna nie tylko pracę, ale i zabawę.

  Aby pokazać i tym braciom od Bogumina, Orłowej, Karwiny, Cieszyna i Trzyńca swoje skarby odziedziczone po ojcach, urządza w Jabłonkowie swoje Święto Góralskie, na którego program złożą się różne zwyczaje góralskie, tańce, pieśni i inne atrakcje. W święcie góralskim weźmie udział ludność wszystkich okolicznych wiosek podgórskich, wysyłając jak najliczniejsze grupy regionalne w strojach ludowych. Oczekiwane są grupy regionalne z Istebnej, Wisły i Ustronia.

  Dzień przed Świętem Góralskim zostaną zapalone na okolicznych górach ognie, które będą symbolem zrzucenia przed 100 laty górskiej pańszczyzny.

  (Jabłonków przygotowuje się do Święta Góralskiego. „Głos Ludu” nr 89, 3 sierpnia 1948)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test