ZPiT Olza, reprezentacyjny zespół Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie, oraz ZPiT Suszanie, działający w Miejscowym Kole PZKO w Suchej Górnej, wyruszają na XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014.

  Dla Olzian drugi tydzień lipca przebiegał pod znakiem przygotowań. W Domu PZKO w Lesznej Dolnej pilnie ćwiczyli przez sześć dni, ponieważ czeka ich bogaty w występy sezon. Najważniejszym celem zgrupowania były jednak przygotowania do jubileuszu 60-lecia zespołu, który odbędzie się 18 października w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

  Wczoraj mieli też ostatnią próbę przed wyjazdem do Rzeszowa Suszanie. W Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych wezmą udział już po raz siódmy. Będzie to dla nich też mały jubileusz, gdyż po raz pierwszy przedstawili się w Rzeszowie dokładnie przez dwudziestu pięciu laty.

  Po występie na Festiwalu w Rzeszowie obydwa zespoły zaprezentują się zaolziańskiej publiczności na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie.

  Więcej informacji o festiwalu tutaj.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test