KOSZARZYSKA / Zgodnie z tradycją odpust św. Anny na Kozubowej odbył się w niedzielę 27 lipca. Podobnie jak w roku ubiegłym pogoda dopisała i turyści podziwiali atrakcje odpustowe na tle uroczego krajobrazu Kozubowej.

Szczyt Kozubowej (976 m n.p.m.) leży w malowniczym Beskidzie Śląskim. Znajduje się tam nie tylko schronisko turystyczne, ale też kaplica św. Anny (982 m n.p.m.), gdzie corocznie odbywają się uroczystości odpustowe. W kapliczce wierni słuchają mszy w języku czeskim i polskim.

W tym roku odbył się też tradycyjny wyścig biegaczy, który rozpoczął się w Łomnej Dolnej. W godzinach popołudniowych w koszarzyskim „Dołku” rozpoczęła się impreza towarzysząca, czyli tradycyjna „Anienska zabawa”.

Anienska (3)

Kaplica

W 1936 r. została zbudowana z piaskowca godulskiego, a rok później poświęcono ją św. Annie. Do powstania tej budowli przyczynili się architekt czeskocieszyński Edward Dawid i budowniczy Jan Kisza z Ropicy. Jej głównym inicjatorem był zapalony turysta ks. Rudolf Płoszek z Gnojnika. W uroczystości otwarcia wzięło udział około 10 000 osób. Msze odbywają się tutaj od 1937 r. tylko kilka razy w roku tj. pod koniec lipca (uroczystość św. Anny), w październiku (uroczystość św. Jadwigi) i 31 grudnia.

W latach 1998 i 1999 kaplicę dokładnie zrekonstruowano. Częścią kaplicy jest 20-metrowa dzwonnica, która równocześnie służy jako wieża obserwacyjna.

Schronisko

Wybudowane zostało przez Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski”, a otwarte 8 września 1929 r. Schronisko na Kozubowej było pierwszym, a zarazem jedynym polskim schroniskiem na Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji aż do 1938 r. Koszty związane z budową wynosiły 750 000 koron, a sumę pokryło w całości polskie społeczeństwo. Niestety budynek spłonął 9 lutego 1973 r. Schronisko, które stoi na Kozubowej dziś, wygląda zupełnie inaczej.

(AM)

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test