Redakcja „Zwrotu” dołącza do grona gratulantów, składając życzenia długich lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności prof. dr. hab. Alojzemu Suchankowi, który obchodzi dziś osiemdziesiąte urodziny.

– Śpiew był i będzie obcował w życiu każdego zdrowego człowieka – mówił Jubilat w wywiadzie, który ukaże się w kwietniowym numerze „Zwrotu”. – Śpiew jest terapią w przywracaniu zdrowia. Ten, kto ma w sercu choć trochę miłości, musi ją opiewać, musi ją wyrazić czy to w wierszu, czy w melodii.

Alojzy Suchanek, naukowiec, muzykolog, pedagog, ofiarny społecznik, animator życia kulturalnego, urodził się 6 kwietnia 1934 roku w Karwinie, od najmłodszych lat śpiewał w chórze szkolnym i kościelnym, później w chórze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Studiował wychowanie muzyczne, fortepian i śpiew solowy na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. W 1976 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1980 roku uzyskał w Pradze tytuł kandydata nauk. W Akademii Muzycznej we Wrocławiu zakończył przewód artystyczny II stopnia i uzyskał prawo do docentury w zakresie dyrygentury chóralnej, w 1996 roku został mianowany profesorem na Uniwersytecie Śląskim.

Od 1976 roku jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Śląskim. W latach 80. kierował Studium Zaocznym, od 1988 roku Zakładem Dydaktyki Zespołów Muzycznych, był wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki Muzycznej, gdzie prowadził klasę dyrygowania zespołami instrumentalnymi i wokalnymi, zajęcia z zakresu emisji głosu. Jest promotorem kilkuset prac magisterskich, autorem rozpraw naukowych, artykułów i recenzji z dziedziny muzykologii i pedagogiki, jego główny kierunek zainteresowań to reedukacja i rehabilitacja głosu oraz jego kształcenie w wymiarze powszechnym. Wykładał również na Wydziale Pedagogicznym w Ostrawie i był reżyserem muzycznym Radia Ostrawskiego. W 1999 roku związał się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Jest wybitnym dyrygentem. Prowadził kilka chórów zaolziańskich w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej, przez trzydzieści lat  Chór Nauczycieli Polskich w Czeskim Cieszynie, obecnie jest dyrygentem chóru mieszanego Godulan-Ropica. Współpracował z Chórem Akademickim Harmonia w Cieszynie, był chórzystą Towarzystwa Śpiewaczego Nauczycieli Morawskich (Pĕvecké sdružení moravských učitelů). Opracował serię podręczników do wychowania muzycznego dla polskich szkół na Zaolziu, jest autorem publikacji „Śpiewamy w chórze szkolnym”. Od 2002 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Artystycznego Ars Musica w Republice Czeskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie.

Za swoją działalność artystyczną, naukową, pedagogiczną i społeczną odebrał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Złote Odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Nagrodę im. Stanisława Moniuszki, nagrodę ministra RP Zasłużony dla Kultury Polskiej. Decyzją Kapituły Polskiej Narodowej Oficyny Wydawniczej uzyskał status Członka Klubu Encyklopedii Actus Purus w związku z zamieszczeniem jego biogramu w Słowniku Biograficznym „Kto jest kim w Polsce Nowego Milenium 2000–2002”, a w 2004 roku nominację i wpis do Złotej Księgi Nauk Humanistycznych.

(CR)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test