Często się człowiek pyta, jak dawniej ludzie żyli. A nieciekawy odpowiada: „Tak, jak dziś żyją”. Ale to nie jest prawda. Zwierzęta zawsze żyją jednako. Ale nie ludzie. Kot naprzykład chodzi dziś tak, jak chodził za czasów Faraona. Tak miauczy i tak myszy chwyta, jak wtedy. Ale nie tak człowiek.

Prawda, pod względem fizycznym jest człowiek tak jak zwierzę niezmienny. Ale pod względem intelektu i ducha wielka jest różnica między dawniej a dziś. Chociaż i tu trzeba odróżnić właściwość rodową, charakter szczepowy, który jest niezmienny. Czech naprzykład zupełnie inaczej żyje i postępuje, niż Polak, choć jeden i drugi jest Słowianinem. Żyli tedy inaczej nasi ojcowie, aniżeli my dzisiaj żyjemy. Bo każdy czas ma swoją twarz.

 Nasza chałupa była murowaną, ale niską i okna miała nieduże, jak to po dzisiejszy dzień widać jeszcze w starych chałupach. Kryta była z frontu gontem, czyli „szyndziołem”, a z tyłu słomą. Do tylnej części przybudowany był „chlew”, to jest miejsce dla krów i „masztol”, to jest stajnia da koni. Stodoła drewniana razem z „kolnią”, stała osobno.

(„Pamiętnik starego nauczyciela”, s . 22, 2013), zdjęcie okładki nowego wydania

Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w RC w ubiegłym roku dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie wydał wznowienie „Pamiętnika starego nauczyciela” . Książkę można zakupić na wykładach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego oraz w Księgarni Klubu Polskiej Książki i Prasy w Czeskim Cieszynie przy ul. Czapka. Najbliższy wykład MUR-u odbędzie się 6 marca o godz. 17.00 w auli Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Wykład pt. Kobiecość. Rozumienie tożsamości kobiety w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych XX wieku wygłosi Marek Rembierz.

(AM)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test