Polacy z Zaolzia uczcili pamięć ofiar I wojny światowej oraz konfliktu zbrojnego w styczniu 1919 roku podczas uroczystości wspomnieniowej 26 stycznia w Stonawie. Obchody, zorganizowane przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej: Miejscowe Koło w Stonawie i Sekcję Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, a także Koło Polskich Kombatantów w RC, Polską Sekcję Narodową Coexistentia i Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC, przebiegały pod patronatem konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Anny Olszewskiej. 

Uroczystości, na które oprócz rzeszy mieszkańców Zaolzia, delegacji polskich organizacji i instytucji w RC, przybyło wielu znamienitych gości z Polski z ministrem Janem Stanisławem Ciechanowskim, kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, na czele, rozpoczęła msza św. w kościele św. Marii Magdaleny. Wiązanki kwiatów złożono następnie pod pomnikiem 66 stonawskich ofiar I wojny światowej oraz przy mogile 20 żołnierzy polskich, którzy zginęli w Stonawie podczas siedmiodniowej wojny czesko-polskiej.

Tragiczne wydarzenia sprzed 95 lat wspominano następnie podczas spotkania historyków w stonawskim Domu PZKO. Głos zabrał m.in. Krzysztof Neścior, dyrektor Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. W programie była również projekcja filmu Otylii Toboły „Sto lat później”. (CR)

Szerzej o tym wydarzeniu w lutowym „Zwrocie”.

 

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test