Trzej Królowie inaczej Objawienie Pańskie kojarzy nam się z grupkami „pastuszków” i „trzech króli” chodzącymi z powinszowaniami. Trzej królowie (Kacper, Melchior i Baltazar) byli zwykle odziani w białe koszule, jeden z nich miał twarz czarną a na głowach nosili przeważnie korony. Powinszowania często rozpoczynali od kolęd: Mędrcy świata, monarchowie…, Nowy rok bieży, w jasełkach leży…

Wszystkie posiłki w ten dzień były świąteczne, ponieważ kończył się okres Godów. Rozpoczynała się z reguły nauka w szkołach. Święcono różne przedmioty np. kredę, kadzidło, mirrę i wodę. Rzeczy te miały zyskać moc leczniczą i magiczną.

Niektóre teksty powinszowań dochowały się do dnia dzisiejszego:

My trzej królowie

Prziszli my k’wam:

Szczęści zdrowi

Życzymy wam!

Długi roki,

Byście byli wiesioli

Jak w niebie anioli…

 

Winszujymy winsz:

Mocie w piecu gęś,

A na piecu kokota (kohóta)

Mocie chłopa łajdoka (hóncfóta).

(AM)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test