Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny zaprasza na spotkanie z cyklu „Historia Śląska Cieszyńskiego”, które odbędzie się w czwartek 6 lutego o godz. 17.00 w auli Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie przy ul. Hawliczka. Dr Bogusław Chorąży przedstawi wykład pt. „Z badań archeologicznych nad dziejami prehistorycznymi Śląska Cieszyńskiego”.

Wykładowca jest absolwentem archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz Studium Historii na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej jako kierownik Działu Archeologii i kustosz tej placówki. Od 20 lat prowadzi prace wykopaliskowe na terenie Śląska Cieszyńskiego, Bielska-Białej, zwłaszcza na terenie Podbeskidzia. Specjalizuje się nad badaniem dziejów prehistorycznych Karpat zachodnich oraz dziejami średniowiecznego miasta Bielska.

W wykładzie zostaną przedstawione nowe odkrycia śladów osadnictwa prehistorycznego od neolitu do okresu wpływów rzymskich. Odkrycia te mają duży wpływ na nasze wcześniejsze wyobrażenia nt. zasiedlenia Śląska Cieszyńskiego w okresie prehistorycznym.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test