W Bibliotece Regionalnej w Karwinie, w budynku przy frysztackim rynku, otwarta została 22 stycznia wystawa ekslibrisów zaolziańskiego plastyka Zbigniewa Kubeczki. W ubiegłym roku twórca obchodził swój jubileusz życiowy, a w tym roku świętować będzie pięćdziesięciolecie pracy artystycznej.

Refleksje na temat twórczości Kubeczki, autora ok. 1400 ekslibrisów, przedstawiła podczas wernisażu poetka Renata Putzlacher, która otrzymała właśnie najnowszy ekslibris z napisem „Świat, którego nie ma”. – Zbigniew Kubeczka – mówiła – w każdym ekslibrisie zawarł fragment biografii, fragment tego, jakim był, jest dany człowiek. To chyba największa sztuka, określić człowieka kilkoma kreskami. Trzeba mieć wyobraźnię poety.

– Zbyszek jest łącznikiem między środowiskami malarzy i pisarzy, sam jest plastykiem – kontynuowała Renata Putzlacher – natomiast poświęca się takiej dziedzinie sztuki, która jest bardzo związana z książką. Gdyby ktoś chciał zrobić encyklopedię artystów zaolziańskich, to wystarczyłby na każdej stronie jeden ekslibris Zbigniewa Kubeczki i byłaby cała historia.

– Poczułam wzruszenie, bo wielu ludzi, którym dedykowane są te ekslibrisy, nie ma już między nami. Myślę, że każdy z nas, przechodząc, oglądając, wspomni tych ludzi – podkreśliła. – To takie małe sympatyczne światełko dotyczące każdego z nich, taki reflektor skierowany na tę scenkę poświęconą każdemu z nich. Są to też fragmenty naszego krajobrazu, który odchodzi w niepamięć, miejsc związanych z ludźmi, których już nie ma.

Uczestnicy wernisażu usłyszeli jeszcze inne, równie ciekawe spojrzenie na dorobek Zbigniewa Kubeczki. Marcela Wierzgoń przeczytała poświęcony Kubeczce artykuł Stanislava Šeredy z kwartalnika czeskich ekslibrisistów. Šereda, jak wyjaśniła prowadząca spotkanie Helena Legowicz, zrobił dokumentację dorobku Zbigniewa Kubeczki.

(CR)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test