W dniach 9–11 listopada w Pułtusku i Warszawie odbył się Zjazd Rady Polonii Świata. Rada Polonii Świata jest porozumieniem organizacji polonijnych i organizacji zrzeszających Polaków poza granicami Polski. Głównym punktem obrad był wybór nowych władz oraz uchwalenie poprawek do statutu.

Zostały wygłoszone referaty dotyczące Polonii np. relacji Polska-Polonia, podwójnego obywatelstwa. Poruszano sprawę propagowania Polski za granicami krajui i szereg innych tematów. Wybrano także nowy skład zarządu Rady Polonii Świata na czele  z Janem Cytowskim.

W poniedziałek 11 listopada delegaci Zjazdu Rady Polonii Świata wzięli udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski na Placu Zwycięstwa w Warszawie. W Zjeździe Rady Polonii Świata wzięło udział 67 delegatów ze wszystkich kontynentów. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy reprezentował na zjeździe Jan Ryłko, prezes ZG PZKO, który był jednym z dwóch delegatów z Republiki Czeskiej zaproszonych na zjazd. Więcej informacji w listopadowym „Zwrocie”.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test