W środę odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Łączy nas Olza” w katowickiej Hospodzie.  Wykład pt. „Życie kulturalne Polaków na Zaolziu” prowadził Leszek Richter, który za główny cel postawił sobie promocję działalności kulturalnej Polaków w RC.

Wypowiadał się nt. działalności PZKO, przedstawił Zarząd Główny, poszczególne sekcje PZKO, Miejscowe Koła PZKO oraz  działalność wydawniczą Związku. Opisał też miesięcznik „Zwrot”. Na wykład przyszło niespełna 20 osób w średnim wieku, którym nie są obojętne sprawy Zaolzia. – Dyskusja była ożywiona, ludzie interesowali się tym, w jakich warunkach działamy, skąd na to bierzymy środki finansowe, jak wychodzi współpraca kulturalna i nie tylko z organizacjami samorządowymi czeskimi i polskimi – zdradził Leszek Richter.

Główny organizator imprezy Dariusz Załęga działa w grupie twórczej „Rebel Garden” i stara się popularyzować naszą mniejszość w Katowicach. Planuje dalsze działania promujące Zaolzie, przygotowuje projekt, w ramach którego chciałby nas przedstawić na imprezie w Chorzowskim Parku Kultury i Rozrywki. Ten projekt wspiera PZKO, Zwrot oraz Hospoda.

(AM)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


Gorol

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Dozynki slaskie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test