Dzisiaj ruszyła X jubileuszowa edycja Konkursu Gwar  „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy „. Impreza odbywa się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

Większość uczestników z Zaolzia wystąpi 20 listopada w godzinach przedpołudniowych.  Przedstawi się  grupa ze szkoły podstawowej w Dolnej Łomnej, potem dzieci z Bukowca, ze szkoły podstawowej z Trzyńca, z Jabłonkowa, przedszkolacy i uczniowie szkoły podstawowej w Karwinie oraz Czeskim Cieszynie.
Zarząd Główny PZKO zapewnia darmowy przejazd uczestników i ich opiekunów z danej miejscowości do Ustronia i z powrotem.
Organizatorami imprezy są miasto Ustroń, MDK „Prażakówka” w Ustroniu, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wKatowicach oraz Sekcja Ludoznawcza przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.
(AM)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Kino z polskim akcentem
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test