Urodził się w Trzyńcu, skończył polską podstawówkę na ul. Kopernika w Trzyńcu. Przeprowadził się razem z rodzicami do Trzycieża. Potem uczęszczał do Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. W tym roku został dyrektorem Czeskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i Inwestycji „CzechInvest” – państwowej agencji podlegającej wprost Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

Co trzeba zrobić, by zostać dyrektorem CzechInvestu?

Nie wiem, może trzeba chodzić do polskiej szkoły. (śmiech) Po podstawówce poszedłem do Akademii Handlowej, ale naukę w szkole średniej skończyłem w Stanach Zjednoczonych. Wtedy akurat popularne były wymiany studenckie, a że chciałem doświadczyć czegoś nowego, postanowiłem z takiej okazji skorzystać i wyjechałem do Stanów. Tam musiałem się bardzo szybko usamodzielnić, zrobiłem maturę i wróciłem na studia do nas. (HS)

 

Więcej w październikowym „Zwrocie”.

 

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test