4 Z roboczą wizytą pojechali do Warszawy prezes ZG PZKO Jan Ryłko i członek ZG Andrzej Suchanek, redaktor naczelna „Zwrotu” Halina Szczotka oraz posłanka na Sejm RP Aleksandra Trybuś z Cieszyna. W MSZ, Senacie RP i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie rozmawiali głównie o pomocy finansowej dla Zaolzia.

Na pierwszy turnus Zielonej Szkoły do Polski nad Morze Bałtyckie wyjechali uczniowie klas siódmych PSP w Cz. Cieszynie, Karwinie, Lutyni Dolnej, Suchej Górnej i Wędryni. Podczas dwunastodniowego pobytu mieszkali w Chłapowie koło Władysławowa, a zwiedzili m.in. Gdańsk, Sopot, Łebę, Hel, byli na Kaszubach.

10kronika.5Conami5 „Co nam zostało z tych lat” to nazwa wykładu polonistki i poetki Renaty Putzlacher-Buchtowej o Julianie Tuwimie znanym i nieznanym, który zaprezentowała słuchaczom Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz. Cieszynie. Fragmenty twórczości polskiego poety przedstawiła aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Halina Paseková.

6zwirkowisko zwrot (15)6 Na Żwirkowisku w Cierlicku Kościelcu odbyła się impreza Młode Żwirkowisko, przygotowana przez ZG PZKO i MK PZKO w Cierlicku Kościelcu, Konsulat Generalny RP w Ostrawie i cierlickich harcerzy.

prehlidka kapel (14)7 MK PZKO w Trzyńcu Lesznej Dolnej zaprosiło na VII Przegląd Kapel Ludowych Trójstyku. Oprócz zespołu trzynieckiej PSP Ondraszki i kapeli Górole z Mostów k. Jabłonkowa zaprezentowały się z Polski Kapela Regionalna Janusza Kobzy z Jasienicy i zespół Dudoski z Jasienicy, zespół Moronicki z Lipowej k. Żywca, ze Słowacji Heligonkári z Kisuc oraz kapela Jagar z Hawierzowa. Swoje rzeźby w drewnie wystawił Tadeusz Szkucik.

7 W najbliższe okolice Słowacji (Oszczadnica, Stara Bystrica, Wychylowka) i Polski (Ujsoły, Rajcza, Milówka, Istebna) wybrali się członkowie i sympatycy MK PZKO w Czeskim Cieszynie Mistrzowicach.

7 MK PZKO w Lutyni Dolnej Wierzniowicach zaprosiło na imprezę obwodową Ognisko pod Dymbinóm z opiekaniem parówek i pieczeniem ziemniaków.

7 Podczas Dożynek w Piosku wystąpiły także zespoły PZKO, które prowadzą czy których członkami są mieszkańcy Piosku, ZR Zaolzi i Zaolzioczek, Torka, chór Gorol, kapele Nowina oraz Lipka.

7 W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie otwarta została wystawa twórczości plastyków Romany i Waltera Taszków, członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, nazwana „Commedia dell arte – musica – imaginace”.

8 Na tygodniową wycieczkę w Rudawy Słowackiej wyjechali członkowie PTTS Beskid Śląski.

9 Zgodnie z tradycją odbyła się wycieczka z Cz. Cieszyna do źródeł Olzy pod Gańczorką, głównym organizatorem był Władysław Kristen.

9 Rozpoczęły się zajęcia Rytmiki, dziecięcego zespołu tanecznego działającego w ZG PZKO w Cz. Cieszynie. Dzieci ćwiczą w trzech grupach: przedszkolaki, uczniowie klas 1-4 oraz 5-9.

11 ZG PZKO i MK PZKO Cierlicko Kościelec zorganizowały uroczystość wspomnieniową z okazji rocznicy katastrofy lotniczej Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w 1932 r.

12 Na tradycyjne placki zaprosiło MK PZKO Trzyniec Końska Podlesie.

13 Na wycieczkę do Żywca wyjechali członkowie chóru Przełęcz MK PZKO w Mostach k. Jabłonkowa.

13 W Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie miał miejsce wernisaż wystawy grafik komputerowych i obrazów olejnych zaolziańskiego twórcy Bronisława Liberdy.

13-15 W Koszarzyskach odbył się Zlot Stulecia z okazji obchodzonego w minionym roku jubileuszu Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej.

14 W Gródku odsłonięto tablicę pamiątkową Wincentego Witosa, odbyła się też konferencja „Wincenty Witos w Czechosłowacji”. Organizatorami uroczystości było Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Polskie Stronnictwo Ludowe, Urząd Gminy w Gródku i Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koegzistence w RC.

14 Jubileusz 230-lecia polskiego szkolnictwa, 115-lecia szkoły ludowej, 90-lecia wydziałowej oraz 15-lecia nadania PSP imienia Stanisława Hadyny obchodzono uroczyście w Bystrzycy. Było zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów, wystawa okolicznościowa, koncert „Jak Głuchówki wody” w wykonaniu chórów szkolnych Wiolinki i Crescendo oraz PTŚ Collegium Canticorum oraz występ ZPiT Śląsk.

14 Podczas Festynu Ogrodowego Pożegnanie Lata w MK PZKO Orłowa Poręba wystąpił chór Lutnia, zespół Olzanki z Polski, zespół śpiewaczy Rychwałdzianie MK PZKO Rychwałd oraz grupa Old Boys Band.

15 W Chłapowie koło Władysławowa nad polskim Bałtykiem rozpoczął się drugi turnus zielonej szkoły, wyjechali uczniowie klas siódmych PSP w Bystrzycy, Hawierzowie, Gnojniku, Jabłonkowie i Trzyńcu.

19 Klub Nauczycieli Emerytów zorganizował wycieczkę autokarową do Polski, zwiedzano górę św. Anny i zamek w Mosznej.

20 Zebranie członkowskie połączone z wykopkami odbyło się w MK PZKO Cz. Cieszyn Park Sikory.

10kronika.20WCzytelni20 W Czytelni i Kawiarni Literackiej Avion/Noiva w Cz. Cieszynie przy współpracy Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie z cyklu „Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem”. Gośćmi Polsko-Czeskiego Salonu Tłumaczy byli Jacek Baluch i Václav Burian, debatę prowadził Jiří Macháček.

20 Na trzydniową wycieczkę do Polski wyjechali członkowie MK PZKO z Nawsia Jasienia, zwiedzili Pszczynę, Oświęcim, Kraków, Wieliczkę, Inwałd.

21 MK PZKO Czeski Cieszyn Sibica zaprosiło na tradycyjne Święto Ziemniaka, czyli tzw. Kobzol Szoł do Domu PZKO. W programie był m.in. występ uczniów sibickiej szkoły i zespołu ludowego Dudoski z Jasienicy oraz wystawa obrazów Anny Piszkiewicz i Grażyny Šimůnkowej.

21 MK PZKO Karwina Darków zorganizowało Pożegnanie Lata z tradycyjnym smażeniem stryków.

21 Na siódme Fedrowani z Folklorym zaprosiła do Domu Robotniczego gmina Sucha Górna wraz z MK PZKO. Wystąpiły zespoły regionalne i kapele ludowe z Polski, Moraw, Słowacji, główną gwiazdą był słowacki zespół Sľuk, zaśpiewał też miejscowy Chórek.

21 Wycieczkę do Polski – do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Suchej Beskidzkiej, Żywca – zorganizowało MK PZKO w Lutyni Dolnej.

21 Na wycieczkę do Wychylowki na Słowacji ze zwiedzaniem skansenu i przejazdem zabytkowym pociągiem zaprosiło MK PZKO Hawierzów Szumbark.

21 Na zaproszenie miejscowego chóru Cantus koncertował w Polsce w Połczynie-Zdroju chór męski Gorol MK PZKO Jabłonków.

21 Towarzystwo Rowerowe Olza PTTS Beskid Śląski wraz z Turystycznym Klubem Kolarskim Ondraszek z Cieszyna było organizatorem VII Rajdu do Ujścia Olzy im. W. Janika. Start miał miejsce przed dworcem kolejowym w Boguminie, zakończenie w MK PZKO w Wierzniowicach.

21 „Kozubowa z nostalgią” była tematem spotkania członków PTTS Beskid Śląski w schronisku na Kozubowej.

21-22 Wycieczkę w Beskidy zaoferowało swoim członkom MK PZKO w Boguminie Skrzeczoniu, udział w niej wzięli również członkowie zaprzyjaźnionego z MK Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej z Grodkowa w Polsce.

22 W ramach organizowanej w obu Cieszynach cyklicznej imprezy Skarby z Cieszyńskiej Trówły w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie odbył się pod hasłem „Czytómy po naszymu” I Cieszyński Maraton Czytania Tekstów Gwarowych. Przygotowała go Książnica Cieszyńska, Kongres Polaków oraz Zarząd Główny i Sekcja Ludoznawcza PZKO. Oprócz tego w programie spotkania były występy dzieci i młodzieży, laureatów IX Konkursu Gwar Śląska Cieszyńskiego „Po naszymu po obu stronach Olzy”, wykład prof. Daniela Kadłubca: „Po naszymu – historia, specyfika i znaczenie gwary cieszyńskiej”, spotkanie z prof. Zofią Tarajło-Lipowską, autorką książki „Nowy Kapoan. Strzel i traf do czesko-polskich językowych gaf”.

25 W Cz. Cieszynie odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

10kronika.26WGalerii

26 W Galerii Przystanek Grafika Muzeum Drukarstwa w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy ekslibrisów Zbigniewa Kubeczki, członka Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC.

28 Przedstawiciele PZKO i redakcji „Zwrot” wzięli udział w Dniu Czeskim w Warszawie.

28 Koncert Piękne Głosy odbył się w Domu PZKO w Mostach k. Jabłonkowa, wystąpił solista chóru Przełęcz MK PZKO Władysław Czepiec i zaproszeni przez niego śpiewacy operowi i operetkowi.

28 Tradycyjne pieczenie placków zorganizowało MK PZKO Trzyniec Łyżbice Wieś.

28 Spotkanie „Klub Średniaka u ziemniaka” odbyło się w MK PZKO Orłowa Lutynia.

10kronika.28-29Klub

28-29 Klub Kobiet MK PZKO w Stonawie zaprosił na wystawę robótek ręcznych, obrazów i prac dzieci pod hasłem „Z piękna w duszy rodzi się piękno materialne”. W programie wystąpili przedszkolacy i uczniowie PSP w Stonawie oraz chór mieszany Koła Stonawa i młodzieżowy zespół muzyczny Absolwenci.

29 MK PZKO w Stonawie było współorganizatorem gminnych dożynek, wystąpiły podczas nich m.in. zespoły Koła: chór Stonawa i zespół regionalny Dziecka ze Stonawy.

29 Uroczystość 65-lecia odbyła się w MK PZKO Śmiłowice, w programie kulturalnym wystąpili uczniowie PSP im. Jana Kubisza w Gnojniku i Kapela Góralska Torka z Cieszyna.

29 PTTS Beskid Śląski oraz Klub Czeskich Turystów zaprosili na obchody 90. rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę schroniska na Wielkim Połomie. W programie był występ kapeli Olza.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test